ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Viktig informasjon til sertifiserte opplæringsvirksomheter

Juli 2019

Til alle virksomheter som er sertifisert etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3, samt forskrift om administrative ordninger § 8-1.

  • Arbeidstilsynet har kommet med klare tilbakemeldinger på at det skal settes fokus på ikke sertifiserte virksomheter. Dette vil si at dersom en virksomhet ikke innehar en gyldig sertifisering hos et utpekt sertifiseringsorgan av Arbeidstilsynet, er det ikke mulighet til å markedsføre eller gjennomføre kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring.

Dette vil innebære at virksomheter som nå driver under andres paraply (sertifiserings godkjenning). Må det søkes om sertifisering og få egen godkjenning hos et utpekt sertifiseringsorgan dersom man ønsker og gjennomføre kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring.

Som et ledd i videreføring av prosedyre fra SGS om gjennomføring av modul 1,2 og 3, har Arbeidstilsynet formidlet at det jobbes med gjennomføring av alle 4 modulene i sammenheng.

  • Det vil i nær fremtid komme prosedyre/skriv fra Arbeidstilsynet og SGS om at det skal være et krav at hver enkel opplæringsbedrift skal tilby hele kurs innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring.
    Dette innebærer at alle skal annonsere og tilby kurs for alle modulene i sertifisert sikkerhetsopplæring. Det vil ikke lenger være mulig med modulbasert annonsering, markedsføring og gjennomføring.

Asas info

Dette til orientering.  

ASAS Sertifisering AS vil informere om at vi vil ha økt fokus på dokumentasjoner i forbindelse med sertifisert sikkerhetsopplæring. Vi forventer ved revisjon at vi blant annet skal finne dokumentasjon på følgende:

  • Dokumentasjon på praksis og oppdatering av alle instruktører tilknyttet den sertifisert virksomhet.
  • Dokumentasjon på faddere, samt kompetanse og kontrakt med disse. Dette skal foreligge før den praktiske opplæringen kan starte.
  • Dokumentasjon på gjennomført modul 3, og tilgang til utstyr.

Dette er bare en presisering, og det tas høyde for at alle krav i ordningen er innarbeidet og overholdes i den sertifiserte virksomhet.

Vi minner også om at det er kun de fagområder man innehar en gyldig sertifisering for som det er mulig å bruke i markedsføring og gjennomføring av opplæring i. Virksomheten og gyldige fagområder skal ligge aktivt på sert555.no i tidsrommet et kurs gjennomføres.

Dersom forpliktelser iht privatrettslig avtale med ASAS ikke overholdes, kan dette lede til konsekvenser for virksomhetens sertifisering.

Asas info

ASAS Sertifisering AS vil med dette ønske alle våre kunder en riktig GOD SOMMER og opplyser om at kontoret vil holde stengt i uke 28,29 og 30.

     

 


+