ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Viktig informasjon til sertifiserte opplæringsvirksomheter

Januar 2020

Til alle virksomheter som er sertifisert etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3, samt forskrift om administrative ordninger § 8-1.
Som tidligere informert i juli 2019, kommer det nå en tydeliggjøring fra ASAS i forbindelse med kursgjennomføring i sertifisert sikkerhetsopplæring §8-1, med tilhørende normative dokumenter.
Med referanse til møte/referat fra Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr den 30.10.18, så understreket Arbeidstilsynet at den sertifiserte virksomhet skal ivareta at alle 4 moduler skal gjennomføres med tilfredsstillende kvalitet. Ordningen skal sikre at sertifisert opplæringsvirksomhet tar ansvar for hele opplæringen, dvs alle 4 modulene i sin helhet. Dette for å sikre at det ikke forekommer misforståelser, usikkerhet i forbindelse med kursets innhold, og hva som må til for å oppnå sluttkompetanse i sertifisert sikkerhetsopplæring.
Dette betyr:

  • Det skal komme tydelig frem i annonsering og markedsføring, innhold, varighet og pris for fullstendig kurs (alle 4 moduler). Det er ikke lov å markedsføre for f.eks. kun teori.
  • Dette innebærer at det før kursstart alltid skal foreligge tilgang/avtale til nødvendig utstyr for praktisk opplæring, for hvert spesifikke kurs.
  • Dokumentasjon på gjennomført kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring, for alle moduler skal være tilgjengelig for sertifiseringsorganet og myndighetene til enhver tid. 

Dette må iverksettes med umiddelbar virkning, dette sjekkes opp ved neste revisjon.
Avslutningsvis vil vi minne dere om at dokumentasjonskravet gjelder for alle gjennomførte kurs i sertifisert sikkerhetsopplæring.
Vi ønsker å presisere at alle sertifiserte virksomheter er bundet til sertifiseringsorganet via en privatrettslig avtale, og brudd på regelverk med tilhørende normative dokumenter – kan være grunnlag for iverksettelse av prosedyre for reduksjon, suspensjon og eller tilbaketrekking av sertifisering.

Nytt fra Arbeidstilsynet:
Revisjon av Modul 1.1 er ute til høring, høringsfristen var satt til den 15.1.20.
Forslag til justering i modul 4 er ute til høring, høringsfrist er satt til den 30.1.20
Se link: https://arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/

ASAS Sertifisering AS minner også om at det er kun de fagområder man innehar en gyldig sertifisering for, som det er mulig å bruke i markedsføring. Virksomhetens gjeldende sertifisering og www.sert555.no er retningsgivende for virksomhetens sertifiserte fagområder.

 

 


+