ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Informasjon til sertifiserte opplæringsvirksomheter

Til alle virksomheter som er sertifisert etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3, samt forskrift om administrative ordninger § 8-1.

  1. Misvisende avklaring fra Arbeidstilsynet:

Viser til tidligere utsendt informasjon fra ASAS vedr. digital opplæring i sertifisert sikkerhetsopplæring i modul 2.

Fra arbeidstilsynet

I forståelsen av ordet webinar, er det blitt oppfattet som at det ikke er mulighet for å gjennomføre modul 2 som digital/fjernundervisning.   
Arbeidstilsynet skriver at «det er følgelig ikke anledning til å selge teorimodulen som webinar». Dette begrunnes fra ATILs side med at webinar, kun er en enveisformidling uten nødvendig interaksjon mellom instruktør og deltager.

Sitat:
Retningslinjer for «fjernundervisning» også for modul 2 ble diskutert med Samarbeidsrådet 30. mars. Unntaksbestemmelsene knyttet til corona var da nettopp fjernet fra Arbeidstilsynets nettsider. Samarbeidsrådet råder til fortsatt mulighet for fjernundervisning av modul 2. Samtidig forutsetter
enkelte deler av modul 2 at arbeidsutstyret er tilgjengelig for både instruktøren og for kandidatene. Det er spesielt tydelig i modul 2.3. Slike deler av modul 2 må derfor fremdeles skje med fysisk oppmøte. Arbeidstilsynet arbeider nå med en retningslinje for fjernundervisning under modul 2, i forlengelsen av Samarbeidsrådets innspill.

Arbeidstilsynet råder sertifiseringsorganene til å rette oppmerksomheten mot at innholdet i opplæringen oppfyller kravene i opplæringsplanene og at dokumentasjon av opplæringen er i tråd med planene. Etter rådene fra Samarbeidsrådet, ønsker ikke Arbeidstilsynet å forby fjernundervisning av modul 2.

Sertifiseringsorganene og SGS har mottatt forslag til retningslinje fra Arbeidstilsynet, hvor de ber om svar på om det er noen problemer å sertifisere i tråd med retningslinjen innen den 8.6.2022.

 

 


+