ASAS Sertifisering AS Kontakt
boat

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Kriterier sertifisert sikkerhetsopplæring:

 

Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sertifisert sikkerhetsopplæring etter Forskrift om utførelse av arbeid
Forskriften med veiledning stiller funksjonskrav og i dokumentene som ligger på 
denne siden er disse kravene utdypet etter mandat fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet  sertifiserer opplæringsvirksomheter etter Samordningsrådets bransjekrav for opplæringsvirksomheter:

Her kan du lese kriteriene for sertifisert sikkerhetsopplæring. pdf

Tilleggskriterier pdf

Under ser du alle modulene, klikk på modulen du ønsker å lese om denne.

Bilde

 


+