ASAS Sertifisering AS Kontakt
boat

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Kriterier for sakkyndig kontroll:

Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr etter Forskrift om utførelse av arbeid. Forskriften med veiledning stiller funksjonskrav og i dokumentene som ligger på denne siden er disse kravene utdypet etter mandat fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet sertifiserer SAKKYNDIG VIRKSOMHET etter Samordningsrådets bransjekrav.

Les bransjekrav her

Sakkyndige Virksomheter utfører kontroll etter Samordningsrådets bransjekrav

Norm for kontrollomfang fra Arbeidstilsynet pr. 2018

Norm for kontrollomfang fra SGS V. 2.4-2013

Her finner du avklaringer/veiledninger fra Arbeidstilsynet

 


+