ASAS Sertifisering AS Kontakt
boat

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

Hvorfor skal din bedrift sertifiseres?

Bakgrunn for sertifisering

 • Myndighetenes krav
 • Kundens krav
 • Konkurransefortrinn

Myndighetenes krav

 • Forskrift om utførelse av arbeid.
 • §10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring:
  -bro og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
  -tårnkraner
  -mobilkraner
  -portalkraner
  -kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebiltilhenger
  -løfte eller stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen
  -masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW (20,4 hk).

 • Opplæringsvirksomhet.        
  -Drives i henhold til planer om sikkerhetsopplæring.
  -Må ha de nødvendige kunnskaper og erfaring.
  -Disponere nødvendige lokaler og utstyr.
  -Registrerer de opplærte i registre med nødvendig konsesjon.
  -Skal være sertifisert.
  Alle de foregående krav skal dokumenteres.

 • Straffebestemmelser
  -Bøter eller fengsel inntil 3 måneder.
  -2 år ved grov overtredelse.

Kundens krav

 • Arbeidsgiveren skal sørge for nødvendig opplæring i bruk av arbeidsutstyr.
  -Arbeidstager må ha godkjent opplæring.
  -Arbeidsgiveren skal ha dokumenterte rutiner for bruk av arbeidsutstyr.
  -Arbeidsutstyr kan kun brukes av godkjente brukere.

 • Oppdragsgiver kan stille krav til opplæringsvirksomhet.
  -Dokumentasjon på utførelse av opplæringen.
  -Dokumentasjon på at opplæringen blir gitt i henhold til læreplanenen.
  Dette for å tilfredstille kravene fra kunder og myndigheter. Kort sagt et kvalitetsikringssystem.

Konkurransefortrinn

 • Kvalitetsikringssystem er et bevis på at opplæringen er utført på riktig måte.
 • At hele gjennomføringen av kurset er godt planlagt og gjennomført i henhold til spesifiserte krav.
 • Mulighet for å dokumentere ovenfor en tredje part/oppdragsgiver.
 • Opplæringen er gjennomført av godt kvalifiserte instruktører. Prosedyrer og rutiner beskriver hele opplæringsprosessen.
 • At kurset er utført med tanken på å sikre kundenes krav, behov og forventninger er en god markedsføringsstrategi.
 • Tegn på seriøsitet og levering av en godt gjennomtenkt tjeneste/produkt.
Les fremgangsmåte ved sertifisering

 

Les om kriterier for opplæring


+