ASAS Sertifisering AS Kontakt

Usikker på sertifisering? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Fordi vi kan sertifisering!

Vi har revisorer spredt over store deler av Norge

Les mer på våre sertifiseringssider for å lære mer!

ASAS Sertifisering AS - Tilbud på sertifisering

 

 

Firmanavn:
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Daglig leder
Ansvarlig instruktør
Antall instruktører
Ansvarlig kontrollør
Antall kontrollører
Epost
Telefon
Er virksomhet sertifisert fra før?
Virksomhetstype

Opplæring
Min virksomhet har kompetanse i og ønsker tilbud på sertifisering innen følgende fagområder:

Teleskoptruck tom. 10 tonn
Rundtsvingende teleskoptruck tom. 10 tonn
Mobilkraner
Tårnkraner
Sving og Portalkraner
Bro- og traverskraner
Lastebilkran med større kapasitet enn 2 tm
Løfteutstyr
T
Løfte og stablevogner for gods med permanent fører
M
Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW
   
Sakkyndig
Min virksomhet har kompetanse i og ønsker tilbud på sertifisering innen følgende fagområder:
G
Løfteinnretninger for hengende last
R
Løfteredskap
T
Løfte og stablevogner for gods
TB
Trallebaner
M
Masseforflytningsmaskiner >15kW
B
Utstyr på bergingsvogner
P
Personløftere
H
Hengestillas
K
Klatrestillas for høyder over 3m
S
Studio og scenerigger
BH
Byggeplassheiser
Kommentarer:
 

 

 


+